Nyheter

arborister

För nyheter besök oss på Facebook!

3 Mars

Trots ett envist regnande var vi många som kämpade i arboretet denna dag. Vi bar bort stora stockar från det kullblåsta valnötsträdet och hickoryn som tagits ner.

10 okt
Arbetsdag i underbart milt höstväder. Sedvanligt röjningsarbete

7 juni Årsmöte samt föredrag av Fil Dr Eric Danell. ” Träd o svampars stormiga äktenskap”. Mycket uppskattat! Magnolian har slagit ut!

15 och 22 april hade vi fint besök av ca 20  blivande arborister  från Hvilans folkhögskola under ledning av Eric Danell. Man gjorde en första granskning av arboretet och en  utvärdering gällande åtgärder och skötsel framgent.Synpunkter på innehållet i arboretet framkom liksom förslag på gestaltning av nya entrén. Arboristerna företog nödvändiga åtgärder i arboretet . Eric Danell fann ett angrepp av rotticka på 4-5 träd vilka togs ner. En allvarlig sjukdom som måste ut ur arboretet!

1 Mars 2015 Årets första  arbetsmöte  fick tyvärr äga rum i en ganska snål blåst och mot slutet  snöblandat regn.  Deltagarna samlades så småningom i värme inomhus för att diskutera framtidsplaner o fika. En mycket trevlig nyhet för året är att  Sparbanken Syd blivit huvudsponsor för Kiviks Esperöd Arboretet, något vi är mycket tacksamma för.

En annan god nyhet är att markägarna har förvärvat marken nedanför arboretet mot havet, där det så småningom skall göras  en ny entré . Detta kommer att göra  arboretet mer synligt för alla samt möjliggör för bussar att parkera.  Marken söder om arboretet kommer att bli naturreservat . I området finns många skyddsvärda arter bl.a. hasselmus.

Arboretet finns numera också på Fb!

Den 7 dec träffas vi kl 10 för sista gången i år. Glögg o pepparkakor utlovas! De som vill  arbetar några timmar fram till kl 12, övriga är välkomna därefter för en rundvandring i arboretet och lite prat om framtidsplaner av Bo Hultén.

Under augusti, september och har röjningsarbete utförts. Den första söndagen i oktober ägnades framför allt åt att röja där  tillfartsvägen är tänkt att komma från nya entrén till arboretet. Vi har även några fina röjare nere på ängen där entrén skall ordnas. 70 st tackor av rasen gotländskt utegångsfår!

6 juli  Föreningen hade arbetsdag och ägnade större delen av dagen åt att få den nya skylten på plats. Det blev snyggt!ny skylt

Årsmötet 2014 hölls i magnolia 2014esperödsladan . Efter detta planterades årets träd som är ett näsduksträd. God stämning och strålande väder bidrog till en härlig dag!

 

 

Välkomna till Årsmöte söndagen den 1 juni!  Junimagnolian  i full blom!  Vi bjuder på kaffe.

Den 4 Maj hade föreningen arbetsdag. Röjningsarbetet fortsatte  och ännu ett område blev prydligt. Två broar lagades med nya bräder. En ny magnolia planterades , en s.k. Magnolia Zenii. De två kejsarträden som verkar ta sig fint flyttades till ett område där de så småningom får en större möjlighet att breda ut sig.

Den 6:e April, en mild och härlig vårdag,  hade föreningen arbetsdag . Ett stort område röjdes från sly och allmän vårstädning utfördes. Flera besökare har uttryckt sin glädje över att arboretet sköts så väl. En dam (hortonom från Alnarp) som besökt arboretet många ggr, ända sedan 50-talet, påstod att det aldrig varit så fint som nu! Roligt att höra!
Blommande ädelcypresser och årets första magnoliablomma, en cylindermagnolia, gladde oss som var närvarande. Vi begrundade också den” vätte-ros” som plötsligt sprängt sig upp ur marken vid mullbärsträdet.

halmbalar

2014 !Nytt år och nya tag! Den 15/ 3 var vi några som lade ner balar av kornhalm i dammarna. Får se om vi får bukt med algerna i år när vi nu var så tidigt ute.

 

Lördagen den 7:de sept.  i samband med  Kiviks Esperöd Arboretets vänners (KEAV) årsmöte, höll  Mia Gröndal  ett mycket uppskattat  föredrag om ”den osynliga handen i Kiviks Esperöd Arboretet”. Det handlade om ryttmästare Wallis hustru Elsa Wallis, som det inte tidigare talats så mycket om, trots att hon verkade i många år efter Wallis död. Hon satt även under tio år med i styrelsen för den anrika föreningen för dendrologi och parkvård.

Den 6 okt  arbetsmöte.  En stor röjningsinsats utfördes av föreningen Kiviks Esperöd Arboretets medlemmar i det gamla pinetet. En mängd mindre plantor fick ljus o luft efter att ha varit täckta av bl.a. björnbärssly.

Under stormen Simone den 28/10 -13  föll en ca 25 m hög orientalisk gran pinaceae orientalis invnr: 098 planterad av Albert Wallis i hjärtat av pinetet. Metasekvojans grenar skalades av på ena sidan.   Även topparna på den närstående järneken bröts. En stor gren högt upp på den gamla eken föll ner över gångbron nedanför, dock utan att skada denna.Vid huvudbyggnaden knäcktes  pelarasken som stod så vackert mot havet.

 

Den 3 nov kl 10-14 arbetsmöte. Therese Holmberg tillsammans med Jennifer Niemelä  skänkte tre st. kejsarträd ( paulownia tomentosa) till arboretet, varav två planterades nära den bortre delen av dammen vid entrén och en strax före entrén till arboretet.  Regnväder bidrog till att mötet fick hållas i ladan, där riktlinjer drogs upp för hur arbetet i arboretet skall drivas framöver.

donatorer

 

 

Den  8:de november i  gjorde Alnarp sitt årliga besök i arboretet. Denna gång under ledning av Henrik Sjöman och elever från en växt-teknisk kurs. En trevlig förmiddag som gav många elever mersmak. Det diskuterades att förlägga  ytterligare aktiviteter i arboretet från universitetets sida.

sjomanmedelever

 

 

En glad nyhet!

Den 25 nov. 2013 fick vi ett bidrag från Färs o Frosta sparbank på 10 000:- för att användas till utrustning för skötsel av arboretet.

 En dålig nyhet

Den 4 dec i stormen Svens härjningar föll en skogslönn (nr 181) ner på rampen som leder fram till eken och skadade dessvärre denna ganska svårt.

Kommentera