Historik

 

 

Ryttmästare Albert Wallis förvärvade 1922 gården Esperöd i Kivik. Omedelbart började han att systematiskt plantera barrträd. Avsikten var att anlägga ” ett experimentfält för att utröna vilka av de praktfullare arterna våra parkanläggningar skulle kunna smyckas”.  Vid sin bortgång 1925 hade han planterat 3000 träd!

Wallis arbete fördes vidare under många år av hans hustru Elsa Wallis och hennes bror. De planterade även magnolior och ekar. Elsa Wallis dog 1946.

Under 1930-och 40-talen uppmärksammades Kiviks Esperöd Arboretet och dess trädbestånd i dendrologiska kretsar. Trots detta förföll både arboretum och byggnader svårt från 1960-talet.

Nuvarande ägare tillträdde 1986 och sedan dess har gården satts i stånd och arboretet  har öppnats upp  för allmänheten.

Inventeringar har gjorts vid flera tillfällen sedan 40-talet bl.a. av Tor Nitzelius 1982.  Genom frivilligt arbete av många entusiaster och med stöd från Simrishamns kommun, länsstyrelsen i Skåne samt EU-bidrag har arboretet efterhand röjts och inhängnats och försetts med nya skyltar. Växtmaterial har skänkts av bl.a. Sveriges Lantbruksuniversitet, Göteborgs Botaniska Trädgård och privatpersoner.

Kommentera